Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ВЕБ-САЙТІ

1. Сфера застосування

 • Ця Політика визначає умови та правила використання веб-сайту Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр АП» (надалі «Медичний центр»): https://medicalcenterup.com.ua/ (надалі «Сайт»).
 • Метою затвердження цієї Політики є визначення умов використання сайту, визначення статусу інформації, розміщеної на ньому, охорони і захисту персональних даних клієнтів Медичного центру, їх законних представників (користувачів сайту), що надаються ними Медичному центру, з метою регулювання доступу до даної інформації, її оброблення та передачі.
 • Користувачі сайту здійснюють користування ним на умовах, визначених цією Політикою, підтверджуючи визнання та прийняття її умов.
 • Ця Політика поширюється на всіх користувачів сайту, в тому числі тих, що здійснюють запис онлайн з метою замовлення послуг Медичного центру.
 • Ця Політика обов’язкова для застосування відповідальною особою та працівниками Медичного центру, третіми особами, які безпосередньо здійснюють обробку та мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків.
 • Медичний центр може змінювати умови цієї Політики конфіденційності.

 

2. Статус інформації на сайті

 • Метою створення та роботи сайту є забезпечення ефективного та зручного доступу до інформації, а саме: ознайомлення з умовами, порядком та графіком роботи Медичного центру, послугами, які надаються Медичним центром, спеціалістами, які їх надають та онлайн замовлення послуг Медичного центру.
 • За допомогою сайту користувач сайту, має можливість ознайомитися з інформацією про послуги, що надаються Медичним центром та здійснити попереднє замовлення (запис онлайн) послуг Медичного центру.
 • Медичний центр не здійснює повністю автоматизоване прийняття рішень для встановлення ділових відносин з користувачами сайту.
 • Медичний центр має право закрити або призупинити функціонування сайту в цілому або будь-якої його частини, змінити сайт повністю або частково без попереднього повідомлення клієнта, його законного представника.
  Медичний центр має право призупинити доступ до сайту у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.
 • Вся інформація та матеріали розміщені на сайті мають статус попередньої інформації. Медичний центр докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації, розміщеної на сайті, проте застерігає, що інформація на сайті в будь-який момент може стати застарілою і підлягає уточненню, зокрема, за номером телефону/електронною адресою (e-mail) Медичного центру, що вказані на сайті або шляхом звернення до Медичного центру за його місцезнаходженням.
 • Медичний центр дозволяє користувачу сайту переглядати і завантажувати інформацію зі сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється.
 • Медичний центр не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), пов’язані з використанням або неможливістю використання сайту.

 

3. Обробка персональних даних користувачів сайту. Запис онлайн

 • На веб-сайті https://medicalcenterup.com.ua використовуються файли кукі Cookies (файл кукі це невеликий обсяг даних, до якого зазвичай входить унікальний ідентифікатор, що надсилається на браузер користувацького комп’ютера із серверу, на якому розташований веб-сайт, та зберігається на жорсткому диску користувацького комп’ютера; він дозволяє веб-сайту запам’ятовувати такі речі, як надання переваг і вміст кошика користувача). Такий контроль дає можливість покращувати і вдосконалювати роботу ресурсу. Даний підхід дозволяє краще орієнтуватися на переваги відвідувачів і створювати цікавий для користувачів контент. В налаштуваннях кожного браузера можна заборонити відправку Cookies або вказати необхідність підтвердження кожної відправки.
 • Користувач сайту, що має здійснює попереднє замовлення послуг Медичного центру шляхом запису онлайн на сайті підтверджує, що він є фізичною особою, яка досягла 14 років та здійснює замовлення послуг Медичного центру для себе особисто або для малолітньої дитини (дитини віком до 14 років) законним представником якої він являється (батько, мати, усиновлювач, опікун, піклувальник, інша особа у визначених законом випадках).
 • Користувач сайту, що має намір здійснити попереднє замовлення послуг Медичного центру шляхом запису онлайн на сайті надає Медичному центру згоду на збір та обробку наступних персональних даних: ім’я, прізвище, електронна адреса (e-mail), номер телефону, інформацію про обрану послугу вказавши категорію фахівця, що її надає. Згода на збір та обробку персональних даних надається користувачем сайту шляхом проставлення відмітки у визначеному полі біля слів «Згода на збiр та обробку персональних даних» у формі «Запис онлайн». Здійснення попереднього замовлення послуг Медичного центру шляхом запису онлайн на сайті є можливим виключно у випадку надання користувачем сайту згоди на збір та обробку персональних даних.
 • Користувач сайту шляхом проставлення відмітки у визначеному полі біля слів «Згода на збiр та обробку персональних даних» у формі «Запис онлайн» надає Медичному центру дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його персональних даних з метою, що визначається цією Політикою, зокрема:
  • включення цих даних до бази персональних даних пацієнти/клієнти, їх законні представники та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;
  • реалізації інших відносин, що вимагають обробки таких персональних даних та мають на меті реалізацію вимог законодавства, статутних документів Товариства та її внутрішніх положень;
  • також користувач сайту надає Медичному центру згоду передавати його персональні дані, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам-підприємцям, яким Медичним центром або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), особам, що надають Медичному центру послуги: бухгалтерського обліку та звітності, фінансового обліку, правової допомоги, а також дозволяють зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами Товариства з врахуванням вимог чинного законодавства України. Умови згоди користувача сайту не вимагають від Медичного центру повідомляти про передачу персональних даних користувача сайту третім особам. В будь-якому випадку, передання персональних даних користувача сайту третім особам, які не є працівниками Медичного центру, допускається Медичним центром за умов дотримання вимог законодавства України щодо такої передачі.
 • Користувач сайту як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він був повідомлений Медичним центром про включення його персональних даних до бази персональних даних пацієнти/клієнти, їх законні представники та про свої права встановлені ст. 8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) в зв’язку з обробкою своїх персональних даних в цій базі.
 • Користувач сайту як суб’єкт персональних даних, вступаючи в ділові відносини з Медичним центром, укладаючи з ним правочини та/або отримуючи від нього послуги, дає згоду на зберігання своїх персональних даних Медичному центру протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Товариства та чинного законодавства України.
 • Користувач сайту підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних про нього Медичним центром персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про користувача сайту, зокрема у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які клієнт надав Медичному центру про себе.
 • Користувач також підтверджує, що повідомлений Медичним центром про те, що Медичний центр може здійснювати фіксацію контактів з клієнтом (в тому числі аудіо запис телефонних розмов та інше) в приміщеннях Медичного центру з метою забезпечення безпеки та належної якості обслуговування клієнтів. Медичний центр має право зберігати записи телефонних розмов тощо в подальшому, а також поширювати їх у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 • У випадку, коли користувач сайту має статус нерезидента України, цим користувач сайту підтверджує, що для суб’єкта персональних даних не існує договірних обмежень або обмежень, встановлених правом країни суб’єкта персональних даних, інших обмежень, які б унеможливлювали передачу, отримання та оброблення його персональні даних на умовах цієї Політики.

 

4. Захист персональних даних

 • Інформація про факт звернення особи за медичною допомогою, для отримання послуг Медичного центру, його стан здоров’я, стан здоров’я особи, законним представником якої він являється, результати, діагностики, призначення лікаря та перебіг лікування визнаються конфіденційною інформацією.
 • За допомогою сайту Медичний центр формує та використовую базу персональних даних пацієнтів/клієнтів, їх законних представників.
 • Відповідна база персональних даних знаходяться за місцезнаходженням (адресою) Медичного центру.
 • Медичний центр може використовувати дані однієї бази при формуванні та веденні інших баз даних.
 • Надаючи персональні дані Медичному центру за допомогою сайту користувач сайту надає згоду на їх використання у всіх базах персональних даних Медичного центру.

 

5. Мета обробки персональних даних

 • Медичний центр здійснює обробку персональних даних пацієнтів/клієнтів з метою:
  • ведення обліку пацієнтів/клієнтів, зберігання відомостей та їх використання у процесі надання медичних послуг
  • Медичним центром та інших послуг відповідно до видів економічної діяльності, що здійснює Медичний центр;
  • надання медичних послуг пацієнтам;
  • дотримання вимог законодавства в сфері надання медичних послуг;
  • надання інших послуг клієнтам відповідно до видів економічної діяльності, що здійснює Медичний центр;
  • підготовки визначеної законодавством статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань діяльності Медичного центру;
  • дотримання вимог законодавства в сфері оподаткування;
  • надання консультацій та інформації щодо послуг Товариства;
  • забезпечення прав та законних інтересів Медичного центру та зацікавлених осіб;
  • забезпечення реалізації Медичним центром інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, що не суперечить вимогам законодавства України, що стосуються персональних даних.
 • Обробка персональних даних законних представників (батьків (усиновлювачів), опікунів, інших осіб у встановлених законом випадках) осіб, які звертаються до Медичного центру за наданням послуг здійснюється Медичним центром згідно вимог Закону України «Про основи законодавства про охорону здоров’я», що регулюють надання медичних послуг (в тому числі медичне втручання або відмову від лікування) малолітнім пацієнтам (пацієнтам віком до 14 років), неповнолітнім пацієнтам (пацієнтам віком від 14 до 18 років); а також з метою забезпечення комунікації з пацієнтами; а також згідно вимог Цивільного кодексу України та інших законів України щодо надання послуг малолітнім особам (особам, віком до 14 років), неповнолітнім особам (віком від 14 до 18 років); надання консультацій та інформації щодо послуг Медичного центру; забезпечення прав та законних інтересів малолітніх, неповнолітніх пацієнтів/клієнтів, Медичного центру та інших зацікавлених осіб.

 

6. Права користувача сайту як суб’єкта персональних даних

 • Користувач сайту, як суб’єкт персональних даних, користується всіма правами, наданими йому Законом України “Про захист персональних даних” та відповідно має право:
  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
   застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
  • інші права встановлені законодавством України в сфері захисту персональних даних.